Prechádzka okolo Dusla

Autor: Ľubomír Patek | 17.6.2014 o 17:22 | Karma článku: 8,31 | Prečítané:  2207x

V dnešnom sprievodcovi vás pozývam na prechádzku po okolí chemického podniku Duslo Šaľa. Neverili by ste, s koľkými turistickými atrakciami sa na takej prechádzke môžete stretnúť. Prehliadku začneme v meste Šaľa a tam sa aj vrátime. Ak by si ste sa chceli vydať na skutočný výlet, odporúčam vám vydať sa na bicykli, ale upozorňujem vás, že najlepšia sezóna na pozorovanie atrakcií skrášľujúcich tunajšiu inak nudnú prírodu je koncom zimy a končí v marci, teraz je už väčšina prírodných doplnkov zarastená vegetáciou. Na koniec článku som priložil mapku, ktorú si môžete odložiť na budúcu sezónu. 

Ovce

Ak pôjdete zo Šale smerom na Duslo/Močenok, zastavte sa pred Duslom v mieste, kde cesta zatáča na Močenok a nakuknite cez plot - uvidíte za ním modernú farmu na chov domácich zvierat zariadenú tak, aby sa tam ovce a najmä prasce cítili ako doma. Veď čo iné by si také prasce mohli želať, ako mať doma kopy stavebného odpadu a dreva, kusy plechu, plastov, gumenú hadicu, k tomu zopár kontajnerov a autobus? Len neviem, či majiteľ bral pri návrhu do úvahy aj skutočnosť, že prestava štvornohých prasiat o domácom prostredí sa od predstavy tých dvojnohých môže líšiť. Ale veterinárnej správe sa podľa všetkého zvieratá sťažnosť nepodali, tak to asi bude v poriadku.

Muflóny a daniele

Ak budete pokračovať smerom na Močenok, po pravej strane na konci podniku si môžete pozrieť  muflóny a daniele. Vo významnom slovenskom mienkotvornom denníku písali, že chovaním muflónov (si) podnik Duslo dokazuje čistotu životného prostredia vo svojom okolí. Na štatistickej vzorke približne 30 kusov a použití vedeckých metód, ktoré by sa dali zhrnúť do slov "vyzerajú zdravo, trus majú tiež zdravý a zatiaľ sa nerodia degenerované, tak hádam budú v poriadku". Treba uznať, že to je jednoduchší a efektívnejší spôsob, ako pozorovanie (či nebodaj zverejňovanie) štatistických údajov o zdravotnom stave desiatok tisícov ľudí v okolí za posledných päť či šesť desaťročí.

Fotky pre vás nemám, lebo tie potvory sa odmietali fotiť a stále predo mnou utekali.

Ak pôjdete ďalej smerom na Močenok, asi pol kilometra za plotom Dusla (pred mostíkom cez Dlhý kanál) odbočte vpravo na poľnú cestu, po ktorej sa dostanete k ďalším zaujímavostiam. Po ceste si môžete oddýchnuť na tomto útulnom odpočívadle priamo na hrádzi kanála.

Včely

Z poľnej cesty popri kanáli môžete asi po pol kilometri odbočiť a spraviť si krátky výlet po ceste vedúcej k plotu podniku. Na jej konci sú včelíny, kde miestny včelár dorába ekologický med. Vplyvu podniku pracujúceho s chemikáliami na jeho kvalitu sa nemusíte obávať, med je v najlepšom poriadku. Pokiaľ ide o chemikálie rozptýlené po podniku a jeho okolí, či uniknuté počas viac ako päťdesiatich rokov a niekoľkých výbuchov, včeličky si s nimi hravo poradia - veď predsa vedia čo je pre ne (a pre nás) zdravé a vyberajú si len tie chemikálie, ktoré zdraviu neškodia, ale naopak mu pomáhajú... 

Podobne ako skoro na každej poľnej ceste, aj tu  si môžete vymeniť pneumatiky

a podľa potreby buď nabrať, alebo odložiť stavebný materiál. 

Miest s pneumatikami a stavebným materiálom je po ceste samozrejme viac, toto je len malá ukážka.

Farma

Ak sa vrátite na cestu vedúcu popri kanáli a budete po nej pokračovať, po ľavej strane možno uvidíte pasúcu sa kravku (pri mojej návšteve tam nebola) a po pravej strane farmu, ktorá používa naopak tradičné metódy, medzi ktoré možno zaradiť skladovanie hnoja rovno na zemi desať metrov od vodného toku, či vypúšťanie močovky priamo do zeme.

A za farmou si môžete pozrieť tradičný spôsob nakladania s odpadom.

Ak sa chcete dostať k ďalšiemu bodu výletu, musíte obísť celé Duslo. Dá sa to po oboch stranách - buď z cesty Nitra - Trnovec n. V., alebo z cesty do Šale, najlepšie podľa mapky na konci článku. 

Kopanica

Pri juhozápadnom okraji Dusla nájdete lesík, ktorý je na starých mapách označený ako Kopanica - je to miesto bývalého majera, ktoré je dnes zarastené vegetáciou (typ: lesoburina). Ruiny budov majera nájdete aj pred lesíkom, aj priamo v ňom. Dnes je na území majera a v jeho okolí bažantnica.

Vo svojom archíve som našiel niekoľko fotografií z roka 2011, teda z doby pred vyhlásením bažantnice, keď bola lokalita podľa územného plánu mesta Šaľa ešte len "biocentrom nadregionálneho významu":

Koncom roka 2012 bola na území majera a v jeho okolí Obvodným lesným úradom v Nových Zámkoch schválená  bažantnica "Kopanica" Šaľa - Veča. So zriadením bažantnice súhlasili aj iné dôležité orgány, napríklad Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa a Mesto Šaľa. Správne konanie, ktoré sa konalo dňa 24.10.2012 a na základe ktorého úradníci vydali rozhodnutie, bolo spojené s miestnou obhliadkou, o ktorej v rozhodnutí píšu: "Nakoniec prítomní absolvovali miestnu obhliadku, kde sa skonštatovalo, že uznaná bažantnica je situovaná v prostredí medzi lesmi a trvalými trávnymi porastmi, čo je vhodné na intenzívny chov bažantov." 

Zhodou okolností som vo svojom archíve našiel fotky, ktoré som spravil dňa 26.10.2012, teda dva dni po miestnej obhliadke. Nech sa páči, pokochajte sa prostredím medzi lesmi a trvalými trávnymi porastmi, vhodným na intenzívny chov bažantov:

Bol som sa tam pozrieť aj tento rok na jar. Už to tam bolo trocha upratané (rozumej: boli vyzbierané ľahko dostupné rozmernejšie kusy a odstránené kopy odpadu z betónových plôch), ale stále sa dá povedať, že veľká časť lokality bývalého majera Kopanica sa rozkladá na vrstve odpadu, z ktorého je veľké množstvo zarastené burinou. V čase mojej návštevy už bolo všetko značne zarastené vegetáciou, ale ak sa prejdete napríklad po tejto "lúčke", šuchot pod nohami, kopčeky v pozadí a prepadávanie sa podložia vám naznačia, čo všetko sa pod trávou skrýva. Na fotografiách sa mi toho veľa zachytiť nepodarilo:

Eštébáčik

Medzi bažantnicou a plotom Dusla som objavil jeden nenápadný potôčik, ktorý vyteká z Dusla, po ceste mení farbu z prirodzenej farby stoky na žltohnedú farbu a rovnako nenápadne ako sa objavil, mizne za plotom podniku. Na mape som jeho názov nenašiel, a tak som vďaka jeho nenápadnosti, schopnosti sa maskovať a tiež na počesť riaditeľov a majiteľov podniku po roku 1994 nazval Eštébáčik*.

Kanál cez cestu

Cestou naspäť do Šale si môžete v derivačnom kanáli, ktorý prechádza pod cestou asi 500 m za Duslom, odložiť posledné nepotrebné zvyšky z výletu, hoci aj kanistre od chemikálií, ak vám nejaké ostali. Nemusíte sa obávať, robia to tak aj naši poľnohospodári a tí predsa musia vedieť, že to prírode neškodí, ale naopak prospieva:

Lesík

Asi 1km za Duslom si môžete spraviť ešte malý výletík - odbočte vpravo na panelovú poľnú cestu vedúcu k lesíku. Popri ceste sa tiahnu vkusné dekoračné prvky inak nudného a nezaujímavého prírodného prostredia v dĺžke asi 100 metrov, ktorých umiestnenie schválil Obvodný úrad životného prostredia Šaľa:

Ak by tí naivnejší z vás chceli niektoré zo skládok na fotografiách oznámiť úradu ochrany životného prostredia, nerobte si starosti - skládky na poslednej fotografii a na lokalite Kopanica som oznámil Obvodnému úradu životného prostredia, predchodcovi dnešného odboru ochrany životného prostredia Okresného úradu v Šali už v roku 2011. Fakt, že úrad nenariadil odstránenie skládky mestu Šaľa (ktoré je podľa zákona zodpovedné za každý odpad uložený na jeho území), zaiste nemá žiadnu súvislosť s tým, že vtedajšia prednostka úradu je sestrou primátora, veď už aj malé deti vedia, že prednostovia úradov sú do svojich funkcií menovaní výlučne na základe svojich odborných predpokladov. Skutočnosť, že išlo čisto o odborné rozhodnutie potvrdzuje aj súčasná vedúca odboru ochrany životného prostredia na Okresnom úrade Šaľa (ktorá naďalej nepovažuje za potrebné vecou sa zaoberať) a vychádzajúc z najnovších informácií (aj keď v inej, ale veľmi podobnej veci) s niekoľkoročným nekonaním úradu súhlasí aj prednota Okresného úradu Šaľa Ing. Drahomír Maron, ktorý na základe prešetrenia veci svojou "vrchnou sekretárkou" (vedúcou organizačného odboru) skonštatoval, že všetko je v najlepšom poriadku. Odbornosť súčasnej vedúcej odboru ochrany životného prostredia a prednostu úradu potvrdili súdruhovia z ich "rodnej" strany a takú autoritu sa veru neodvažuje spochybňovať ani autor článku - naopak, po trojročnom presviedčaní zo strany úradu, mesta, či Ministerstva životného prostredia o tom, že takto to má byť, začal uvažovať o tom, či naozaj nebude chyba na jeho strane - veď takto to bolo vždy a nikomu to neprekážalo, tak prečo do toho rýpať práve teraz? 

 

Ak by ste si chceli prehliadku zopakovať v aj v skutočnosti, pripravil som pre vás mapku so záznamom trasy:

Mapku si môžete otvoriť aj na mape Google. Tam sú označené jednotlivé lokality a môžete si odtiaľ aj stiahnuť trasu do GPS/mobilu (vo formáte KML). Červená čiara je záznam trasy z GPS. K lokalite Kopanica sa môžete dostať aj po ceste vyznačenej modrou farbou, ktorú som dokreslil.

 

Poďakovanie

Okrem samozrejmých zásluh zo strany obyvateľstva, poľnohospodárov, či miestnych poľovníkov sa o vznik tohoto článku významnou mierou pričinili nasledujúci úradníci zodpovední za stav životného prostredia v okolí mesta Šaľa:

  • Ing. Ingrid Čermáková, prednostka OÚŽP Šaľa v rokoch 2011 a 2012
  • Ing. Petronela Viždáková, prednostka OÚŽP Šaľa do roku 2011 a od roku 2012, dnes vedúca odboru ochrany životného prostredia na Okresnom úrade Šaľa, vizdakova@sa.ouzp.sk, +421 31 771 1900
  • Ing. Drahomír Maron, prednosta Okresného úradu Šaľa, prednosta@sa.vs.sk, 0961 34 2001
  • MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta Šaľa, primator@sala.sk, +421 031 770 2351, +421 911 362 320
  • Ing. Haládiková Edita - referent životného prostredia, Mesto Šaľa, haladikova@sala.sk, 031/770 5981, kl. 223
  • Ing. Braníková Gabriela - referent životného prostredia, Mesto Šaľa, branikova@sala.sk, 031/770 5981, kl. 223, mobil: 0911500060
  • Ministerstvo životného prostredia - vedúci odboru kontroly a minister

* Názov Eštébáčik by som rád venoval agentom s krycími menami Guma a Bureš, ale ak by sa niektorí ich kolegovia cítili ukrátení, môžu sa prihlásiť na mojej emailovej adrese, rád ich sem doplním. Po napísaní článku som zistil, že odkazy na stránky archívu ÚPN nefungujú a tak musíte hľadať podľa mena (miestni vedia, pre ostatných: RNDr. Jozef Kollár, Andrej Babiš).

Poznámky:

Ak v článku píšem o Dusle, mám na mysli celý oplotený areál Dusla, v ktorom majú sídlo aj iné firmy a pozemky môžu vlastniť iní vlastníci. Nepredokladám, že by tie ovce choval na smetisku priamo podnik Duslo.

Všetky fotografie okrem tých, pod ktorými je uvedený iný dátum, sú zo začiatku apríla 2014.

Odkazy:

Rozhodnutie Obvodného lesného úradu Nové Zámky o zriadení bažantnice

Nenechajte sa pomýliť textovým popisom hraníc bažantnice v rozhodnutí, podľa ktorého sa zdá, že bažantnica je na opačnej strane Dusla a ktorému dúfajme rozumie aspoň autor popisu. Orientujte sa podľa mapky na konci rozhodnutia, ale ak ste zvyknutí mať sever navrchu, mapku si musíte otočiť dolu hlavou - majitelia tabletov majú výhodu, ja som musel otočiť celý monitor, pretože môj prehliadač PDF súborov s takými zvrátenosťami ako dokumenty dolu hlavou nepočíta.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Bývalý vyšetrovateľ: Zločinci najradšej obchodujú so štátom, peniaze tam majú isté

V tieňovej ekonomike sa pohybuje veľké množstvo peňazí.

KOMENTÁRE

Nerobme z Kisku dobrého anjela, ide o princíp

To, čo sa urobilo v prípade prezidenta, očakávame aj pri vládnych kauzách.

BLOG INEKO

Máme priveľa magistrov a inžinierov, dlho študujeme a neodmeňujeme úspech

Rozdiely vo vzdelávaní medzi Slovenskom a krajinami OECD.


Už ste čítali?